ALGEMENE VOORWAARDEN

Door je bestelling geef je te kennen dat je met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Je kunt bestellen via onze online shop. Wij hanteren een minimale afname van 125,00 euro excl. BTW en verzendkosten. Bestelde producten ben je verplicht af te nemen en te betalen. by Lauren Amsterdam heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Alle goederen blijven eigendom van by Lauren Amsterdam tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. by Lauren Amsterdam  heeft het recht om in geval van twijfel over de juistheid van door de klant verstrekte gegevens de bestelling niet in behandeling te nemen. Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming vooraf van by Lauren Amsterdam gebruikt worden.

Alle rechten voorbehouden aan:

 1. Prijzen

 2. Bezorging en bezorgkosten

 3. Levering

 4. Betaling

 5. Niet tijdige betaling

 6. Garantie &  aanspraakelijkheid

 7. Prijswijzigingen

 8. Bestellingen, communicatie/ annuleringen

 9. Wijziging algemene voorwaarden

 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 11. Privacy beleid

Artikel 1 – Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s excl. BTW en excl. verzendkosten zoals vermeld op de website.

Artikel 2 – Bezorging en bezorgkosten

 

by Lauren Amsterdam maakt standaard gebruik van de diensten van Post.nl

 • Post.nl € 7,50 excl. BTW (voor Nederland)

 • DPD Home €10,00 excl. BTW (voor België, Duitsland, Denemarken en Oostenrijk)

 • DPD Home €15,00 excl. BTW (voor Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië en Zweden)

 

Transportduur:
Nederland : 1 – 2 werkdagen
Europa : 3 – 5 werkdagen

Artikel 3 – Levering

Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 2 werkdagen voordat je bestelling wordt verzonden.

Het kan voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is. In dat geval krijg je daarvan bericht en wordt je op de hoogte gehouden van de levertijd en houdt by Lauren Amsterdam je bestelling aan. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van je redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

 

Artikel 4 – Betaling

Betaling kan op 3 manieren;

 • Betalen via Creditcard/debetkaart

 • Betalen via Paypal

 • Met IDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online uw aankopen afrekenen. U rekent af in uw eigen vertrouwde internet betaal omgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank

 • Middels een bankoverschrijving naar rekeningnummer NL17ABNA0612808521 t.n.v. by Lauren Amsterdam  o.v.v. factuurnummer.

 

Artikel 5 – Garantie & aansprakelijkheid

Garantie

Natuurlijk wordt je bestelling met de grootste zorg uitgevoerd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met je bestelling, dan gelden de volgende bepalingen.

 • Je kunt beschadigde artikelen, in overleg aan ons retourneren. Je dient eventuele beschadigingen aan onze producten echter binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden. Hierna vervalt automatisch uw recht op retourneren. Je kunt retourneren via het postkantoor. Let op! U bent eenmalig zelf de verzendkosten verschuldigd! Wanneer de retour het gevolg is van een fout van by Lauren Amsterdam, neemt by Lauren Amsterdam de productkosten voor zijn rekening.

Aansprakelijkheid

by Lauren Amsterdam is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens transport. by Lauren Amsterdam verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van goederen opdat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.

Artikel 6 – Prijswijzigingen

by Lauren Amsterdam is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Echter, ingeval van prijsverhoging zullen de op dat moment overeengekomen prijzen worden gehanteerd op alle openstaande bestellingen. En zullen dus tegen de overeengekomen prijs worden gefactureerd.

 

Artikel 7 – Wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9 – Privacy-beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en wordt niet verstrekt aan derden.

 

Privacy en Internet

Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u door by Lauren Amsterdam. by Lauren Amsterdam gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft, deze wordt uitsluitend intern gebruikt.